Qëndra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, Korçë

Qendra transferimit të teknologjive bujqësore synon të përfshijë teknologjitë në praktikat bujqësore për krijimin e pemishteve, ullishteve, vreshtave dhe agrumeve. Hulumtime dhe studime mbi problemet e ngritura nga fermerët. Trajnimi i specializimit të fermerëve etj. Identifikimin, testimin, përshtatjen dhe futjen në praktikat bujqësore të metodave dhe materialeve (inputeve) të përgatis paketat teknologjike për kulturat bujqësore kryesore dhe mbarështimin e kafshëve.

Për më tepër Shiko

Miresevini!

Ne jemi të vendosur në Korçë, Rruga e Voskopojës, pranë qytetit të Korçës.

Nëse dëshironi të vini, mund të shihni hartën më poshtë ose mund të na kontaktoni.

Korçë- Rruga e Voskopojës

qttbkorce@yahoo.com ose te

numri: +355 82254950

Images From https://www.freepik.com/