Njoftimi per takimet me pjesmarrje

Ne kuader te projektit FOOD4HEALTH – Code No. 357 – “Zinxhiri i vlerave te qendrueshme dhe inovative ne sektorin e agroushqimit dhe peshkimit per tregun nderkufitar te NVM-ve”, QTTB Korçe do te hape se shpejti Laboratorin e Komunitetit, i cili do te sherbeje si qender prodhuese dhe promovuese per produktet tipike zonale te zones se Korçes.

Njoftimi per takimet me pjesmarrje

Ne kuader te projektit FOOD4HEALTH, QTTB Korçe zhvilloi diten e premte, date 04.06.2021 “Takimin me pjesmarrje”.

Qellimi i takimit ishte mbledhja e ideve, preferencave, sugjerimeve dhe rekomandimeve mbi produktet tipike zonale te zones se Korçes (molle, kumbull, qershi), mundesite e perpunimit te tyre ne produkte finale: reçel dhe fruta te thata nepermjet ngritjes se Laboratorit te Komunitetit Food4Health.

Ne takim morren pjese NVM, fermere, institucione kerkimore shkencore, OJF dhe aktore te tjere pjesmarres nga institucione rajonale e lokale.