KETU DO TE GJENI PUBLIKIME NE NDIHME TE FERMEREVE DHE BLEGTOREVE TE REALIZUARA NGA SPECIALISTET E QTTB KORCE.

Broshura

Mbarështimi dhe të ushqyerit e vicave të remontit 2

Sëmundjet kryesore te molla qttb Korçë

Mbarështimi i lopeste

Teknologjia e kultivimit të elbit 1

Kultivaret e grurit

Katalogu i demave të nderzimit qttb_Korçë